Облеката е измислена да ти ги покрива недостатоците, а зборот да ти го покажува и тоа што не се гледа.