Подобро е никогаш да не се почне отколку никогаш да не се заврши.