Постои еден човек што сè знае за нас. Постојат хартии во кои пишува што сме згрешиле. Постојат компјутери што со наши имиња ги хранат. Постојат пресуди што судовите веќе ги решиле.