Разведри чело намрштено, толку е убав овој ден! Доста си седел во мразна соба, излези, будалче однесен! Денеска многу ти се дава, толку е убав овој ден! Не мисли! Летни како пиле од млада среќа окрилен!