Тутун да пиеш на сон, али да го гледаш, многу ќе си се нажалел.