В есен ако заколиш свиња, види му ја сплинката. Ако му е наспред потесна и назад поширока, Зимата ќе била напред лесна а назад тешка и наопаку.