Варди се да не се поболиш, оти тешко можеш да оздравиш