Во есено време ако играат комарци приквечер и да се пикаат во лицето, али во челото, чекај утре голема магла и лошо време.