Во зимно време, ако ти пиштат ушите, ќе врнело, ако пак лете – времето ќе било и арно и лошо.