ЗАБИ ПРОНАЈДЕНИ ВО БУГАРИЈА ОТКРИВААТ ДЕКА ПАНДИ ЖИВЕЕЛЕ ВО ЕВРОПА ВО МИНАТОТО

Софија, (Си-Ен-Ен)

Заби пронајдени во Бугарија во 1970-ите потврдуваат дека големи панди некогаш живееле во Европа.

Подетаљните анализи на два фосилизирани заба што се чуваат во Националниот природонаучен музеј во Софија открија дека тие припаѓаат на вид големи панди кој живеел во европските мочуришта пред шест милиони години. Забите биле пронајдени во наслаги од јаглен во северозападна Бугарија пред половина век и едноставно биле додадени во колекцијата фосили на музејот.

„На нив била оставена само една рачно напишана белешка. Ми требаа многу години да сфатам од кога потекнуваат и дека припаѓаат на досега непознат вид панда“, изјави Николај Спасов, палеонтолог во музејот и автор на новата студија за забите.

Иако пандите се најпознати по нивниот единствен жив претставник голема панда, во далечно минато имало многу видови од ова животно во Европа и Азија. Забите од бугарскиот музеј му припаѓаат на последниот вид панди кој живеел во Европа и беше именуван Agriarctos nikolovi, според палеонтолог Иван Николов, кој прв го завел наодот.

Овој вид бил голем колку денешните панди или нешто помал и главно се хранел со растенија.