ИНТИМНИОТ ПРОСТОР НА ЛИЧЕНОСКИ КАКО МОТИВ ЗА ИЗЛОЖБА НА СТУДЕНТИТЕ ОД ЛИКОВНАТА АКАДЕМИЈА (ФОТОГАЛЕРИЈА)

Скопје, (СМАРТ СДК.МК)

Да се направи изложба со дела на студенти од Факултетот за ликовни уметности (ФЛУ) во куќата на Лазар Личеноски во центарот на градот и на кејот на Вардар, во која што живеел и творел (макар кратко и сосема на крајот) еден од основоположниците на македонската современа ликовна уметност, претставува неверојатна и речиси нестварна можност, вели проф. д-р Славица Јанешлиева од ФЛУ.

Објектот во подножјето на Скопското кале од 2015 е во државна сопственост, како дел од Националната галерија на Северна Македонија. Основниот проект за санација на куќата и нејзино адаптирање во „Музеј Лазар Личеноски“ е во надлежност на Конзерваторскиот центар Скопје. Преадаптацијата, конзервацијата и ревитализацијата се прават од 2015, при што се завршени повеќе важни фази.

Изложбата е дел од активностите од роденденската програма на Европската куќа во Скопје.

„Сметавме дека не е соодветно да изложиме студентски дела кои се изработени на друга тематика и со друга мисла, а ѕидовите на интимните простории на Лазар и Зоја Личеноски да ги користиме како ѕидови на кој било галериски/музејски простор. Затоа одлучивме оваа изложба да се состои од дела кои се создадени и инспирирани од личноста и творештвото на Личеноски, од куќата и просторот, но и од односот кон културата и културното наследство. Како што Личеноски со своите творештво, талент и енергичност остава трајно и непроценливо сведоштво, мисла, културно и ликовно-уметничко наследство, така и овие млади креативци и потенцијални идни ликовни/визуелни творци имаат потреба да бидат автентични и забележани. Имавме кратко време за истражување, осмислување и реализација, но се надеваме дека се видливи еланот и младешката енергија, толку битни и негувани и од самиот Личеноски. Тој како професор во Училиштето за применета уметност, сега Државно средно училиште за ликовна уметност и дизајн, кое го носи неговото име, создава нови генерации на македонски сликари/уметници. Спомен-куќата на Личеноски во духот на едукацијата и визионерството ја претвораме во работилница за студентите да ги утврдат или демистифицираат просторот и ставот кон него. Токму затоа, на оваа изложба се дозволени сите изразни ликовни/визуелни средства, со цел да се искаже идејата, да се ‘освои’ просторот и да се понуди доживување преку понудената можност за разработка на феноменот на ликовниот концепт и игнорирањето на строгите поделби на ликовните медиуми и уметничките подрачја, па дури и поттикот за вкрстување со другите“, вели Јанешлиева.

Изложбата ќе биде отворена за јавност од 12 до 14 часот секој вторник и четврток од 15 до 30 ноември.

Фото: К. Попов