Ако ти се смачил некој чоек кога да ти дојд дома, за да си станит побргу, клај му троа сол во чевлите и веднаш ќе си станел.