Баба ми ја трга завесата од прозорецот да си ја види улицата пред асфалтирање