И маската, што е маска, не кажува дека магарето ѝ е татко. Секогаш ќе ти рече дека коњот ѝ е вујко. Така и човекот…

– „Небеска Тимјановна“, Петре М. Андреевски-