Денеска многу ти се дава, толку е убав овој ден! Не мисли! Летни како пиле од млада среќа окрилен!