Носи ја на ќебапи, нек се осеќа ко кинеска краљица.