Седам јас… вака… на една клупа сам… мирен како бубачка… и еве ти двајца цајкани. Друже, добар дан. Кажем, добар дан.